facebook How Things Work

Membuat tempahan


1. 
Mencari permainan yang anda inginkan daripada pelbagai permainan yang kami sediakan di dalam Stranger Soccer. Anda boleh mencari permainan yang sesuai unutk anda dengan cara efektif kami.

2. Pilih permainan anda dan membuat tempahan untuk berapa slot yang anda inginkan. Untuk membuat tempahan, anda harus mempunyai baki yang cukup di dalam akaun Stranger Soccer anda. Jika baki anda tidak mencukupi, anda diminta untuk menambah nilai.

3. Sila hadirkan diri untuk bermain sekiranya tempahan anda telah berjaya. Jika anda ingin membatalkan tempahan, duit anda akan dimasukkan semula ke akaun Stranger Soccer anda.

Game Confirmation


A game is confirmed when two teams have joined the game. 
Once the game is confirmed, you will be notified via your account notification, email & SMS. Just turn up and enjoy the game!

Pembatalan Permainan


Terdapat beberapa alasan untuk menyebabkan permainan dibatalkan


1. Permainan yang tertangguh akan dibatalkan sekiranya bilangan minima pemain tidak memenuhi syarat dan tidak disahkan sebelum tarikh tututp.

2.  Cuaca buruk. Pemain akan dimaklumkan sekurang - kurangnya 1-2 jam sebelum permainan dimulakan sekiranya cuaca buruk berterusan. Sekiranya terjadi perkara begini, pulangan duit akan dilakukan.

Tarik Diri Dari Permainan.


Sebaik sahaja anda menyertai permainan, anda hanya boleh menarik diri dari permainan dengan bayaran balik penuh jika syarat berikut dipenuhi:

1. Anda menarik diri pada bila-bila masa sebelum permainan disahkan.

2. Anda boleh menarik diri dari permainan yang disahkan jika terdapat lebih daripada bilangan minimum pemain yang diperlukan.

Semua proses tarik diri dari permainan mestilah dilakukan 2 jam sebelum permainan bermula.


Abnormality & Wet Weather


Refunds will be given when wet weather or any other abnormal situations occur according to the playable time of the game.